© 2015 by Ciré.

IMG_0790.JPG
backpack by Ciré
IMG_0701.JPG
IMG_0738.JPG
tool roll b Ciré
3 noebook pouches.JPG
IMG_0331.JPG
blacktote2.JPG
IMG_0861.JPG
IMG_1059.JPG
20160418-_MG_4413.jpg
tool roll pk insta.jpg
waxedcanvas washbag by Ciré
shoulder bag by ciré
waxed cavas bag by Ciré
waxed canvas bags by Ciré
46485624_340792410093204_328760319083230
46501242_1299602053515975_20130449353426
waxed anvas washbags by Ciré
a3bc610c-11b0-4c57-8685-5230ad7bf34c.jpg
IMG_8962.JPG
46514571_429401440926067_814582222613066
46501758_733067833719780_462868232070915